Allerjik Astımdan Korunma Yolları

17/03/2017 07:46

Astım nasıl bir hastalıktır?
Astım ataklar halinde gelen nefes darlığı ve hırıltılı solunum ile karakterize düzelebilen bir hava yolu daralmasıdır. Düzenli bir tedavi ve alınacak tedbirlerle astıma bağlı şikayetleri ortadan kaldırmak, sağlıklı bir insan gibi yaşam sürmek mümkündür.

Alerjik astımın görülme sıklığı artmakta mıdır?
Astımın görülme sıklığı son 20 senedir dünyanın birçok bölgesinde giderek artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu artış daha fazladır. Dünyada 300 milyondan fazla kişide astım hastalığı bulunmaktadır. Astım sanayileşmiş ülkelerde daha sık görülmektedir. Değişen yaşam şekilleri, iç ve dış ortam havasındaki kirlenmeler, alerjen sayısı ve yoğunluğundaki artış sebepler arasında sayılabilir. Köyden şehre göç edenlerde de astım sıklığı artmaktadır.

Bir kimsede astımın gelişmesine yol açan faktörler nelerdir?
Astımın gelişiminde genetik özellikler ve çevresel faktörler önemlidir. İç ve dış ortamdaki çevresel alerjenler astımın şiddet ve sıklığını arttırmaktadır. Astım kalıtımın önemli rol oynadığı bir hastalıktır. Ancak genetik yatkınlığı olan herkeste astım ortaya çıkmamaktadır. Çocuklar günün büyük bir kısmını iç ortamlarda geçirdiklerinden iç ortamdaki hava kirliliğinden ve alerjenlerden daha çok etkilenirler.

Çocukluk çağında astımın önlenmesi için neler yapılabilir?
Hastalık gelişmeden önce sebep olan faktörlerin ortadan kaldırılıması, hastalık gelişiminin erken döneminde tanı ve tedavi, düzenli takip altında olmak olarak özetlenebilir.

ÜCRETSİZ DENEYİN